Introductie
KiesKadoos gevestigd aan de Nieuwe Bredasebaan 18L | 4825 BP in Breda,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kieskadoos.nl
Nieuwe Bredasebaan 18L
4825 BP Breda
+31850640594
Anjuna van Bracht is de Functionaris Gegevensbescherming van KiesKadoos
Zij is te bereiken via anjuna@kieskadoos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KiesKadoos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kieskadoos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KiesKadoos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– KiesKadoos analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– KiesKadoos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KiesKadoos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KiesKadoos) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KiesKadoos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

KiesKadoos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KiesKadoos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KiesKadoos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Deze cookies gebruiken wij:
GoogleAnalytics
Google Analytics: Voor statistische doeleinden. U kunt cookies van Google Analytics weigeren door te klikken op deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kieskadoos
Bij je volgende websitebezoek blijf je dankzij deze cookies ingelogd en blijven eventuele producten in je winkelwagen bewaard. Deze informatie delen we niet met derden. Bewaartermijn maximaal 2 jaar.

Hotjar
Hotjar is een complete tool die je helpt om de pijnpunten te identificeren op je website. Hierbij worden er korte opnames gemaakt van je klikgedrag op onze website. Kieskadoos gebruikt deze informatie om de website te verbeteren. Deze gegevens worden alleen met Hotjar gedeeld en verder niet met derden. Bewaartermijn maximaal 1 jaar.

Facebook 
Via deze cookie verifiëren we of je bent ingelogd bij Facebook zodat je onze teksten gemakkelijk kunt liken of sharen. Hiermee kunnen we de advertentiecampagnes op websites van Facebook optimaliseren en ervoor zorgen dat je relevante advertenties krijgt te zien. Deze informatie delen we met Facebook. Bewaartermijn 28 dagen.

Instagram
We verifiëren met deze cookie of je bent ingelogd bij Instagram zodat je onze foto’s kunt delen.
Deze informatie delen we met Instagram. Bewaartermijn 28 dagen.

Vimeo
Op de website van KiesKadoos zijn filmpjes geüpload die worden ondersteund door mediaspeler Vimeo.
Door akkoord te gaan met de cookies zijn de filmpjes zichtbaar. Bewaartermijn sessie.

Verwijderen van cookies

Indien u de cookies wenst te verwijderen die al op uw apparatuur staan, dan kunt u, indien u een PC of een recentere browser gebruikt, tegelijkertijd op CTRL + SHIFT + DELETE drukken. Indien de shortcuts niet op uw browser werken, ga dan naar de ondersteuningspagina voor de betreffende browser.

NB: Onze website werkt niet correct wanneer u de cookies verwijdert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KiesKadoos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kieskadoos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KiesKadoos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KiesKadoos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kieskadoos.nl.